Välkommen!

Advokatfirman Nordlander bedriver sedan 1983 advokatrörelse i Stockholm. Vi har även ett mottagningskontor i Visby.

Advokatfirmans inriktning är affärsjuridik, svensk och internationell arvsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, stiftelsejuridik samt allmän praktik. Vi processar i de flesta typer av tvister i domstolar och i skiljeförfaranden.

Advokatfirmans kundkrets består av mindre och medelstora företag samt privatpersoner, stiftelser och institutioner. Våra språk är svenska och engelska.

Advokatfirman håller en hög servicenivå och kan bistå med råd på kort varsel.

Advokatfirman Nordlander KB,
org nr 916637-8654
Postadress: Box 5048, 102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 4, Stockholm
Telefon: 08-459 37 50 vx
Telefax: 08-667 71 54
E-post: mail@lawfirmnordlander.se
Mottagningskontor
Besöksadress: Österväg 15, 621 45 Visby
Telefon: 0498-21 94 08

Välkommen
Våra jurister
Welcome
Our lawyers