Advokat Mikael Nordlander
Född 1943. Jur kand 1965. Tingsnotarie vid Mölndals tingsrätt 1968-1970.
Företagsjurist på Sparbankernas Fastighetsbyrå 1970-1971.
Byrådirektör och advokatfiskal på Kammarkollegiet 1971-1979.
Biträdande jurist och advokat på Gunnar Lindhs Advokatbyrå 1979-1983.
Advokat på advokatfirman Nordlander sedan1983 och delägare till 50 procent.
Mikael Nordlander har varit lärare på Stockholms universitet i cirka 10 år i juridisk introduktionskurs och är styrelseledamot i ett 10-tal bolagsstyrelser.

Till trycket har Mikael Nordlander bl a fått:
Anteckningar i permutationspraxis; Förvaltningsrättslig tidskrift 1974; Fråga om ersättning av dödsbo för tjänster utförda åt arvlåtaren, TSA 1978; Konsekvenser av kopplingen mellan reglerna i GB 13:12, 2a st och ÄB 3:7, TSA 1981 och Att tänka på vid skiljetvist, Svenska Dagbladet 20 maj 1989.
Mikael Nordlander sysslar främst med affärsrätt samt arvsrätt och avtalsrätt.

Språk: Svenska och engelska


Advokat Eva Gottfridsson
Född 1953. Jur kand 1983. Biträdande jurist 1984 på Advokatfirman Nordlander. Advokat 1989 samt delägare till 50 procent på Advokatfirman Nordlander.
Eva Gottfridsson sysslar främst med affärsrätt, arvsrätt och avtalsrätt.

Språk: Svenska och engelska


Samarbetande jurist
Advokat Olof Torén
Född 1963. Advokat 2003.Välkommen
Våra jurister
Welcome
Our lawyers